Có hay không việc mua nhà chung cư sau 50 năm sẽ trắng tay?